Güvenlik Kamerası Aydınlatma Metni


 

Akın Brode San. ve Tic. A.Ş.

Hizmet Sahasında Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

 

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Akın Brode San. ve Tic. A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

 

Sancaktepe merkez bina ve fabrikada bina içi 3 adet, üretim 6 adet, depo 3 adet, dış mekan 2 adet ve Çorlu fabrikada iç mekan 3 adet, dış mekan 5 adet, üretim 5 adet, depo 3 adet olmak üzere toplam 30 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi bilgi işlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yollarla işlenmektedir. Ayrıca ilgili kişisel verileriniz hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Akın Brode San. ve Tic. A.Ş.’nin, Meclis Mh. Atatürk Cd. No:49 Sancaktepe/İstanbul adresine yazılı olarak gönderebilir veya info@akinbrode.com e-posta adresine iletebilirsiniz.